Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina (izbrano)
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna vprašanja
PDF 178kWORD 21k
27. september 2018
E-002775/2018(ASW)
Odgovor Johannesa Hahna v imenu Evropske komisije
Referenčna številka vprašanja: E-002775/2018

Med vrhom EU-Zahodni Balkan, ki je potekal 17. maja 2018(1) v Sofiji, so se voditelji Evropske unije (EU) in partnerji z Zahodnega Balkana dogovorili, da bodo okrepili sodelovanje na področju migracij in upravljanja meja. Potrdili so tudi zavezo EU, da bo podprla regijo z vključitvijo migracij v sofijsko agendo prednostnih nalog, ki je priložena izjavi iz Sofije(2), na podlagi sporočila z dne 6. februarja 2018 z naslovom „Verodostojna širitvena perspektiva in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom“(3).

Od leta 2007 je bilo regiji Zahodnega Balkana z instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) dodeljenih približno 208,5 milijona EUR za podporo dejavnostim, povezanim z upravljanjem meja, vključno z identifikacijo, registracijo in napotitvijo, zaščito in pomočjo migrantom in beguncem v regiji, mehanizmi za vračanje, azilnimi sistemi in bojem proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju migrantov.

Finančna pomoč EU prek instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je na voljo vladam Zahodnega Balkana ali pa se izvaja prek agencij EU, mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij, odgovornih za izvajanje posebnih ukrepov. Komisija zagotavlja redno spremljanje svojih sredstev s stalnim notranjim spremljanjem programov in projektov, ki jih izvajajo Komisija, delegacije EU in urad EU ter usmerjevalni odbori, ki vključujejo ključne zainteresirane strani, ki sodelujejo pri izvajanju projektov. Poleg tega Komisija prek zunanjih ocenjevalcev ali srednjeročnih/končnih ocen izvaja tudi spremljanje, usmerjeno v rezultate.

Komisija stalno spremlja pravilno izvajanje pravnega reda EU, vključno s pravili v zvezi z uporabo postopkov na meji in učinkovitim dostopom do azilnih postopkov v vseh državah članicah EU, vključno s Hrvaško. Komisija bo sprejela ustrezne ukrepe, če obstajajo kakršni koli dokazi o kršitvi prava EU.

(1)Vrh EU-Zahodni Balkan: Boljša povezljivost in varnost v regiji, Bruselj, 17. maja 2018. Sporočilo za medije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_sl.htm
(2)http://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
(3)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2018Pravno obvestilo