Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 101kWORD 28k
18. julij 2018
E-002847/2018(ASW)
Odgovor visoke predstavnice/podpredsednice Federice Mogherini
Referenčna številka vprašanja: E-002847/2018

1. Sklep Sveta z dne 26. aprila 2018(1) je določil splošni pravni okvir, ki omogoča ciljno usmerjene omejevalne ukrepe proti fizičnim osebam oboroženih sil Mjanmara/Burme (Tatmadaw) in mejne straže na podlagi meril iz navedenega sklepa. EU v tesnem sodelovanju z državami članicami EU še naprej spremlja in ocenjuje položaj glede na ta merila in z vidika morebitnih uvrstitev na seznam. Uvrstitve na seznam, katerih posledica je prepoved potovanj in zamrznitev sredstev za zadevne fizične osebe, sprejme Svet soglasno, priložene pa jim morajo biti natančne, posodobljene in upravičene utemeljitve ter potrebne informacije za ugotavljanje istovetnosti. Predlog uvrstitev na seznam znotraj okvira za Mjanmar/Burmo je bil na dnevnem redu seje Odbora stalnih predstavnikov, ki je potekala 13. junija 2018.

2. EU bo spodbujala Avstralijo in druge podobno misleče države, pa tudi druge zadevne mednarodne zainteresirane strani, da se uskladijo s politiko EU glede vojaškega sodelovanja z Mjanmarom/Burmo in morebitnih ciljno usmerjenih omejevalnih ukrepov.

3. EU in njene države članice še naprej obravnavajo vprašanje odgovornosti v dialogu z Mjanmarom/Burmo in v okviru ustreznih forumov in mehanizmov ZN, zlasti Sveta za človekove pravice. V zvezi s tem pričakujemo tudi prihodnje končno poročilo misije za ugotavljanje dejstev Sveta za človekove pravice in druga poročila ZN, ki bodo po pričakovanjih vsebovala predloge za morebitni nepristranski neodvisni mehanizem. Oblasti v Mjanmaru/Burmi so 31. maja 2018 napovedale predvideno ustanovitev neodvisne preiskovalne komisije, v katero bi bila lahko vključena ena mednarodna osebnost, vendar mandat in dejanska narava tega organa še nista znana. EU bo to zadevo zelo pozorno spremljala.

(1)Sklep Sveta (SZVP) 2018/655 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi (UL L 108/29 z dne 27.4.2018) in z njim povezana uredba Sveta.

Zadnja posodobitev: 27. julij 2018Pravno obvestilo