Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 96kWORD 18k
29 Bealtaine 2018
E-002892-18
Ceist i gcomhair freagra scríofa E-002892-18
ar an gCoimisiún
Riail 130
Ana Gomes (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Maria Arena (S&D) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Jill Evans (Verts/ALE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Patricia Lalonde (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Gilles Pargneaux (S&D) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Julie Ward (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Anne-Marie Mineur (GUE/NGL) , Wajid Khan (S&D) , Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Ábhar:  Trádáil idir an tAontas Eorpach agus lonnaíochtaí Iosraelacha
 Freagra i scríbhinn 

Tá fianaise dhlíthiúil láidir ann go bhfuil sé d’oibleagáid ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit, le chéile agus ina n-aonar, faoin dlí idirnáisiúnta gan trádáil le lonnaíochtaí Iosraelacha sa chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil, mar tá na lonnaíochtaí sin neamhdhleathach agus sáraíonn siad na noirm is airde den dlí idirnáisiúnta.

Foilsíodh anailís dlí atá mar bhunús den fhíric sin in iris a ndéantar piarmheasúnú uirthi agus bhí sí freisin i litir oscailte a cuireadh faoi bhráid na n-institiúidí Eorpacha in 2015. Shínigh breis agus 40 scoláire dlí agus roinnt breithiúna an litir sin. Mar sin féin, leanann an tAontas Eorpach leis sa lá atá inniu ann glacadh leis an trádáil le lonnaíochtaí Iosraelacha, agus, dá bharr sin, sáraíonn sé a oibleagáid faoin dlí idirnáisiúnta.

I gceist pharlaiminteach ar an ábhar seo cheana, thug an freagra ón gCoimisiún le fios go léiríonn an beartas reatha ‘tuiscint an Choimisiúin ar reachtaíocht AE ábhartha’ ach is ag an gCúirt Bhreithiúnais atá an chumhacht dheireanach adhmad a bhaint as an reachtaíocht.

An iarrfaidh an Coimisiún go foirmiúil go rialóidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh cibé acu an bhfuil sé dleathach nó an bhfuil sé neamhdhleathach faoin dlí idirnáisiúnta agus dlí AE trádáil leis na lonnaíochtaí Iosraelacha sa chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN 
An nuashonrú is déanaí: 20 Lúnasa 2018Fógra dlíthiúil