Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 189kWORD 18k
29. maj 2018
E-002892-18
Vprašanje za pisni odgovor E-002892-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Ana Gomes (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Maria Arena (S&D) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Jill Evans (Verts/ALE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Patricia Lalonde (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Gilles Pargneaux (S&D) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Julie Ward (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Anne-Marie Mineur (GUE/NGL) , Wajid Khan (S&D) , Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Zadeva:  Trgovina EU z izraelskimi naselbinami
 Pisni odgovor 

Trdni pravni dokazi kažejo, da Unija in države članice, skupaj in posamezno, v skladu z mednarodnim pravom ne bi smele trgovati z izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih, ker so te naselbine nezakonite in kršijo najvišje norme mednarodnega prava.

Pravna analiza tega vprašanja je bila objavljena v znanstveni študiji in je bila leta 2015 v odprtem pismu posredovana evropskim institucijam. To pismo je podpisalo več kot 40 pravnih strokovnjakov in več sodnikov. Kljub temu Evropska unija še naprej trguje z izraelskimi naselbinami in s tem krši svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom.

Na prejšnje parlamentarno vprašanje na to temo je Komisija odgovorila, da sedanja politika odraža razumevanje ustrezne zakonodaje EU s strani Komisije, vendar ima Sodišče zadnjo besedo pri interpretaciji.

Ali bo Komisija uradno zahtevala od Sodišča Evropske unije, naj razsodi, ali je trgovanje z izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih zakonito v skladu z mednarodnim pravom in pravom EU?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 14. junij 2018Pravno obvestilo