Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 18k
13 juli 2018
E-003921-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003921-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Heinz K. Becker (PPE) , Lambert van Nistelrooij (PPE) , Boris Zala (S&D) , Monika Smolková (S&D)

 Betreft:  De sociaaleconomische impact van onbehandeld gehoorverlies
 Schriftelijk antwoord 

In Europa geeft 10 % van de bevolking aan te kampen met gehoorverlies, maar slechts 39 % van deze groep krijgt professionele hulp van een audicien en gebruikt een hoorhulpmiddel. Gehoorverlies vormt een enorm gezondheidsprobleem in de EU, dat voor grote druk op de sociale en gezondheidszorgsystemen zorgt als er geen behandeling plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt dat de sociaaleconomische kosten van gehoorverlies voor de EU bij het huidige suboptimale gebruik van hoorhulpmiddelen meer dan 500 miljard EUR bedragen. Een bredere inzet van medische technologie, zoals hoortoestellen en cochleaire implantaten, zou dit kunnen ondervangen.

Kan de Commissie in deze context antwoord geven op de volgende vragen:

Welke maatregelen kan de Commissie nemen om de uitwisseling van goede praktijken inzake gehoorzorg van hoge kwaliteit te bevorderen, zoals screeningprogramma's voor kinderen en volwassenen om gehoorverlies vast te stellen en te behandelen, in het kader van de beginselen 16 en 17 van de EU-pijler van sociale rechten?

Is de Commissie voornemens steun te verlenen aan de inspanningen van de lidstaten om de kennis omtrent de voordelen van hoorhulpmiddelen, waaronder cochleaire implantaten, hoortoestellen en andere hulpmiddelen, te vergroten?

Is de Commissie in het kader van het komende meerjarig financieel kader voornemens meer aandacht te besteden aan onderzoek naar gehoorverlies, de preventie daarvan, de beste rehabilitatiemethodes en innovaties, en relevante studies te delen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2018Juridische mededeling