Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 18k
13. júla 2018
E-003921-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-003921-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Heinz K. Becker (PPE) , Lambert van Nistelrooij (PPE) , Boris Zala (S&D) , Monika Smolková (S&D)

 Vec:  Sociálno-ekonomický vplyv neliečenej straty sluchu
 Písomná odpoveď 

V Európe 10 % z celkového počtu obyvateľov uvádza určitý stupeň straty sluchu, ale len 39 % z nich dostáva odbornú starostlivosť a využíva sluchové pomôcky. Strata sluchu je v EÚ obrovským zdravotným problémom a ak sa nerieši, môže vyvolať veľký tlak na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Z výskumov vyplýva, že pri súčasnom suboptimálnom využívaní pomôcok pre ľudí s poruchou sluchu spôsobuje strata sluchu sociálno-ekonomické náklady pre EÚ vo výške viac ako 500 miliárd EUR ročne. Túto záťaž by pomohlo zmierniť širšie využívanie zdravotníckych technológií, ako sú načúvacie pomôcky a kochleárne implantáty.

Môže Komisia v tejto súvislosti odpovedať na nasledujúce otázky?

Aké kroky môže Komisia prijať na podporu výmeny osvedčených postupov v oblasti vysokokvalitnej starostlivosti o sluch vrátane programov včasného skríningu pre deti a dospelých, ktoré by umožnili diagnostiku a liečbu straty sluchu, v rámci zásad 16 a 17 piliera sociálnych práv EÚ?

Plánuje Komisia podporiť úsilie členských štátov zamerané na zvýšenie informovanosti o výhodách sluchových pomôcok, t. j. kochleárnych implantátov, načúvacích zariadení a iných kompenzačných pomôcok?

Plánuje Komisia v budúcom viacročnom finančnom rámci posilniť výskum v oblasti straty sluchu, jej prevencie, najlepších rehabilitačných postupov a inovácií a uverejniť príslušné štúdie?

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 7. augusta 2018Právne oznámenie