Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 20k
2. októbra 2018
E-004232/2018(ASW)
Odpoveď pani Creţuovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-004232/2018

1. Komisia sa o týchto obvineniach vznesených občianskym združením Slovensko.Digital dozvedela začiatkom augusta 2018 zo správ v médiách.

2. a 3. Štúdie posudzoval a schvaľoval riadiaci výbor pre operačný program, ktorý je zodpovedný za projekty z oblasti informačných a komunikačných technológii (IKT). Radiaci výbor sa skladá z viacerých členov, ktorými sú napríklad ZMOS – Združenie miest a obcí, NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, PPP – Partnerstvá pre prosperitu (nezisková organizácia, ktorá združuje viac ako 50 právnických osôb – spoločnosti z odvetvia informačných technológii [IT] ako aj individuálnych členov), ITAS – IT Asociácia Slovenska (profesijné združenie domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií s viac ako 100 členmi) a orgány verejnej správy. Štúdie okrem toho posúdil aj Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií. Pripomienky k posúdeniu a hodnoteniu boli počas celého procesu verejne dostupné na špeciálne zriadenom internetovom portáli.

Keďže neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa v priebehu tohto procesu vyskytli nezrovnalosti alebo že by sa nedodržala zásada partnerstva, útvary Komisie nemôžu spochybniť proces schválenia projektu. Podľa platných právnych predpisov, ktorými sa riadia európske štrukturálne a investičné fondy, je výber a schvaľovanie projektov neprevyšujúcich určitý finančný limit v zodpovednosti členského štátu. Okrem toho bola Komisia informovaná, že monitorovací výbor operačného programu mal do 18. septembra 2018 hlasovať o členstve občianskeho združenia Slovensko.Digital v monitorovacom výbore.

Posledná úprava: 5. októbra 2018Právne oznámenie