Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 22k
1. októbra 2018
E-004257/2018(ASW)
Odpoveď pána Navracsicsa v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-004257/2018

Na Európskom portáli pre mládež bol 24. mája(1) zverejnený prehľad hlavných fáz súťaže DiscoverEU. Uchádzači tu mohli nájsť relevantné informácie o pravidlách súťaže, ako napríklad proces prihlasovania sa do súťaže, výberové kritéria a časový harmonogram. Pred samotným podaním prihlášky museli uchádzači s týmito pravidlami súťaže súhlasiť.

Pre každý členský štát bola stanovená kvóta cestovných lístkov úmerná počtu jeho obyvateľov. Tieto kvóty boli publikované aj na internete(2). Do 26. júna o 12.00 hod. bolo prijatých viac ako 100 000 prihlášok, čím sa naplnili kvóty všetkých krajín.

Uchádzači museli odpovedať na päť otázok s voliteľnými odpoveďami a na jednu prémiovú otázku. V prémiovej otázke mali uchádzači za úlohu odhadnúť, koľko mladých ľudí sa zapojí do kola súťaže v júni 2018.

Uchádzači boli rozdelení do skupín podľa štátnej príslušnosti. V rámci každej tejto skupiny boli uchádzači zoradení najskôr na základe správnych odpovedí na kvízové otázky a následne podľa toho, koho odpoveď na prémiovú otázku sa najviac priblížila k skutočnému počtu prijatých prihlášok.

Na základe týchto kritérií výberu hodnotiaci výbor potvrdil poradie uchádzačov a s prihliadnutím na kvóty stanovené pre jednotlivé štátne príslušnosti rozhodol o konečnom poradí vybraných uchádzačov. Uchádzači, ktorí dosiahli horšie umiestnenie a neboli vybraní, boli zaradení do rezervného zoznamu pre prípad, že niekto z vybraných uchádzačov odstúpi. Príslušný povoľujúci úradník následne schválil poradie uchádzačov určené hodnotiacim výborom a vydal rozhodnutie o výbere účastníkov. Toto rozhodnutie je zároveň úradným záznamom súťaže. Výsledky výberu boli následne zverejnené na Európskom portáli pre mládež.

(1)https://europa.eu/youth/discovereu/rules_en_sk
(2)https://europa.eu/youth/discovereu/rules/quota-per-country_sk

Posledná úprava: 8. októbra 2018Právne oznámenie