Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 19k
11. syyskuuta 2018
E-004601-18
Kirjallisesti vastattava kysymys E-004601-18
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Merja Kyllönen (GUE/NGL)

 Aihe:  Kansalliset suorahankintamahdollisuudet rautateiden julkisista henkilöliikennepalveluista
 Kirjallinen vastaus 

Viite: 4. rautatiepaketin kansallinen soveltaminen ja EU:n palvelusopimusasetus (EY) N:o 1370/2007 ja (EU) 2016/2338

Tausta:

EU:n komission palvelusopimusasetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamista koskevalla asetuksella (EU) 2016/2338 palvelusopimusasetuksen 5 artiklaan on lisätty 4 a kohta, jonka mukaan:

”Jos tätä ei ole kielletty kansallisessa lainsäädännössä, toimivaltainen viranomainen voi päättää tehdä ilman tarjouskilpailua julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia rautateiden julkisista henkilöliikennepalveluista:
a) jos se katsoo, että sopimuksen teko ilman tarjouskilpailua on perusteltua ottaen huomioon asianomaisten markkinoiden ja verkon asiaankuuluvat rakenteelliset ja maantieteelliset ominaispiirteet ja erityisesti koko, kysynnän ominaispiirteet, verkon monitahoisuus, tekninen ja maantieteellinen eristyneisyys sekä sopimuksen kattamat palvelut; ja
b) jos tällainen sopimus parantaisi palvelujen laatua tai kustannustehokkuutta taikka molempia aikaisempaan sopimukseen verrattuna.”

Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä ilman tarjouskilpailua tehtyihin sopimuksiin avoimet suorituskykyvaatimukset (erityisesti palvelujen täsmällisyys, junaliikenteen säännöllisyys, liikkuvan kaluston laatu ja matkustajaliikenteen kuljetuskapasiteetti), jotka ovat mitattavissa ja todennettavissa. Lisäksi asetuksessa on määritelty muitakin mahdollisuuksia poiketa kilpailuttamisen pääsäännöstä ja tehdä suorahankintana mm. pienimuotoisia palveluhankintoja.

Kysymys komissiolle:

Mahdollistaako palvelusopimusasetuksen 5 artiklan 4 a kohta sen, että Suomen toimivaltaiset viranomaiset voivat tulevaisuudessakin tehdä kilpailuttamatta suorahankintana julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia rautateiden julkisista henkilöliikennepalveluista, jos toimivaltainen viranomainen määrittää sopimukseen asetuksen edellyttämät suorituskykyvaatimukset ja jos suorahankinta voidaan asetettujen kriteerien perusteella osoittaa yhteiskunnallisesti kilpailutusta tehokkaammaksi ja jos tätä suorahankintamahdollisuutta ei Suomen kansallisessa lainsäädännössä ole erikseen kielletty?

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus