Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 105kWORD 21k
29. marraskuuta 2018
E-004730/2018(ASW)
Karmenu Vellan Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-004730/2018

Direktiivin 94/62/EY(1) mukaisesti kaikkien unionissa markkinoille saatettavien pakkauksien on valmistusmaasta riippumatta täytettävä sovellettavat tuotevaatimukset, mukaan luettuna niiden kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset. Direktiivin mukaan pakkauksia koskevia perusvaatimuksia, eli tuotekriteerejä EU:n markkinoille saatettaville pakkauksille, tarkastellaan uudelleen vuoden 2020 loppuun mennessä. Osana uudelleentarkastelua otetaan huomioon kiertotalouden periaatteet, mukaan luettuna EU:n muovistrategian tavoite varmistaa, että vuoteen 2030 mennessä kaikki EU:n markkinoille saatetut muovipakkaukset ovat joko uudelleenkäytettäviä tai kierrätettävissä kustannustehokkaalla tavalla(2).

Hiljattain tehdyssä direktiivin uudelleentarkastelussa(3) on myös tarkoituksena, että vuodesta 2025 alkaen jäsenvaltioiden on otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät kaikkia EU:n markkinoille saatettavia pakkauksia varten(4). Laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin liittyvät EU-vaatimukset tulevat nyt edellyttämään, että kaikki tuottajat maksavat jätteidensä jätehuollon täydet kustannukset, ja lisäksi, että niiden maksamat maksut olisi mukautettava tuotteen kierrätettävyyden mukaisesti.

Tilastotietoja Kiinasta EU:hun vuosittain tuotujen muovien ja muovitavaroiden määrästä on saatavilla COMEXT-tietokannasta(5).

Komission ja Kiinan kehitys‐ ja uudistuskomission välillä 16. heinäkuuta 2018 allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla perustetaan kiertotaloutta koskeva vuoropuhelu(6). Se tarjoaa puitteet yhteistyöhön, jolla tuetaan siirtymistä kiertotalouteen, ja edistää tiiviimpää ympäristökumppanuutta Kiinan kanssa. Vuoropuhelun odotetaan myös kannustavan asianmukaista kemikaalihallintaa ja jätehuoltoa.

(1)Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä, EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10–23.
(2)http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
(3)Direktiivi 2018/852/EU, EUVL L 150, 14.6.2018, s. 141–154.
(4)Laajennettu tuottajan vastuu on taloudellinen ohjauskeino, jota vahvistettiin äskettäisessä jätelainsäädännön uudelleentarkastelussa, jotta kannustettaisiin tuottajia muuttamaan tuotesuunnittelua kierrätettävyyden parantamiseksi.
(5)Eurostatin viitetietokanta kansainvälisen tavarakaupan yksityiskohtaisista tilastoista: https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/focus-on-comext Vuonna 2017 EU:hun tuotiin Kiinasta 2,9 miljoonaa tonnia ”muoveja ja muovitavaroita”, joiden arvo oli 10,0 miljardia euroa. Huomautettakoon, että näihin lukuihin eivät sisälly tavaroiden mukana EU:hun tulevat muoviset pakkaukset.
(6)http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/circular_economy_MoU_EN.pdf

Päivitetty viimeksi: 5. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus