Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 20k
6. decembra 2018
E-004774/2018(ASW)
Odpoveď pani Jourovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-004774/2018

1. Európska komisia pozorne monitoruje fungovanie slovenského súdnictva v kontexte európskeho semestra. Aj preto sa v správe o Slovenskej republike za rok 2018 zdôrazňuje, že dôvere občanov v súdnictvo môže škodiť dlhodobo slabé vnímanie nezávislosti súdnictva. Európska komisia si dovoľuje upriamiť pozornosť váženého pána poslanca na zhrnutie správy o Slovenskej republike za rok 2018 a jej časť 3.4 o investíciách, ktorá obsahuje podrobné informácie o osobitných problémoch(1).

2. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie nemá Európska únia právomoc vydávať odporúčania v súvislosti s pravidlami, ktorými sa riadi voľba vnútroštátneho policajného prezidenta. Ide o otázku, ktorá patrí do právomoci členských štátov.

3. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie nemá Európska únia právomoc vydávať odporúčania v súvislosti s vnútroštátnym postupom preskúmania sťažností na políciu. Ide o otázku, ktorá patrí do právomoci členských štátov.

(1)SWD(2018) 223 final.

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne oznámenie