Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 9kWORD 20k
26 september 2018
E-004835-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004835-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

 Betreft:  Schending van het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Spanje en van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten — schending van artikelen 6 en 47 t/m 49 van het EU-Handvest en van Richtlijn (EU) 2016/343
 Schriftelijk antwoord 

Uit gelekte e-mailwisselingen tussen rechters in Spanje is gebleken dat zij naar de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging hebben verwezen met onder meer woorden als „verkrachters”, „klootzakken”, „ongedierte”, „besmettelijke ziekte” en „nazi's”(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).

Met deze uitspraken worden de beginselen van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig geschonden, aangezien ze een inbreuk op artikel 47 van het EU-Handvest van de grondrechten vormen.

De Commissie is de hoedster van de Verdragen en heeft onlangs met betrekking tot zowel Hongarije als Polen een voorstel ingediend tot vaststelling van een besluit overeenkomstig artikel 7, lid 1, waarbij zij aangaf dat zij in actie wil komen om de rechtsstaat in Europa te beschermen(9).

De EU-regels zijn vastgesteld om de grondrechten van verdachten te beschermen. Met artikel 6 van het Handvest wordt het recht op vrijheid en veiligheid gewaarborgd, en met artikelen 47, 48 en 49 het recht op een onpartijdig gerecht, het vermoeden van onschuld, de rechten van de verdediging en het legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen. Sinds 1 april 2018 zijn door middel van nieuwe regels het recht op een onpartijdig gerecht en het vermoeden van onschuld versterkt (Richtlijn 2016/343)(10).

1. Is de Commissie voornemens om een onderzoek te openen naar de bovengenoemde feiten?

2. Kan de Commissie uitleggen hoe deze e-mailwisselingen tussen Spaanse rechters verenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de eerbiediging van de rechtsstaat in Spanje?

3. Is onpartijdigheid bij de rechtszaken van Catalaanse politici en leiders van maatschappelijke organisaties, gezien Richtlijn (EU) 2016/343, gewaarborgd in de Spaanse rechtsorde?

(1)https://twitter.com/AamerAnwar/status/1042518802800488448
(2)https://www.lavanguardia.com/politica/20180920/451928218727/correos-filtrados-jueces-cataluna-independentismo-nazismo-golpistas.html
(3)https://elmon.cat/politica/por-ellos-judicial
(4)https://www.vilaweb.cat/noticies/escandol-revelen-desenes-de-correus-de-jutges-espanyols-insultant-lindependentisme/
(5)https://www.eldiario.es/catalunya/politica/jueces-Catalunya-golpistas_0_816118687.html
(6)https://www.elperiodico.com/es/politica/20180920/mensajes-chat-jueces-antes-despues-referendum-1-o-7044029
(7)https://www.huffingtonpost.es/2018/09/19/los-mails-de-los-jueces-durante-el-proces-hablan-de-golpe-de-estado-y-sediciosos_a_23533025/
(8)https://www.naciodigital.cat/noticia/163192/missatges/dels/jutges/contra/proc/amb/colpistes/ni/es/negocia/ni/es/dialoga
(9)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4987_nl.htm
(10)https://eur-lex.europa.eu/content/news/EU-new-rules-right-to-presumption-of-innocence-right-to-presence-at-trial.html

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 10 oktober 2018Juridische mededeling