Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 111kWORD 20k
27. novembra 2018
E-004962/2018(ASW)
Odpoveď pána Andriukaitisa v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-004962/2018

Komisia silne podporuje boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) v EÚ a na celosvetovej úrovni. V júni 2017 prijala nový Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), v ktorom sa uznáva prepojenie medzi zdravím ľudí, zdravím zvierat a životným prostredím(1). Posilnenie znalostí o mechanizmoch, ktoré zdôrazňujú toto prepojenie, bude mať kľúčový význam pre lepšie pochopenie antimikrobiálnej rezistencie prenášanej potravinovým reťazcom a podmienok, ktoré v určitých prípadoch umožňujú prenos na ľudí.

Dôležitými prvkami akčného plánu sú pripravované nariadenia o veterinárnych liekoch a medikovaných krmivách, ktorých prijatie sa očakáva koncom roka 2018 a ich uplatňovanie tri roky od nadobudnutia účinnosti.

V navrhovaných nariadeniach sa stanovuje široká škála opatrení na boj proti AMR a presadzovanie obozretného a zodpovedného používania antimikrobiálnych látok. Tieto opatrenia obsahujú výslovný zákaz používania antimikrobík na podporu rastu zvierat (dodatočne k zákazu antibiotík ako kŕmnych doplnkových látok na podporu rastu od roku 2006), zákaz preventívneho používania antimikrobík prostredníctvom medikovaných krmív, zákaz preventívneho používania antibiotík v skupinách zvierat, obmedzenia týkajúce sa metafylaktického používania, možnosť vyhradiť určité antimikrobiká iba na humánne použitie a povinný zber údajov o predaji a používaní antimikrobík.

Vo výročnej správe Európskeho dohľadu nad spotrebou antimikrobiálnych látok vo veterinárnom lekárstve(2) týkajúcej sa predaja veterinárnych antimikrobiálnych látok sa poukazuje na povzbudivé zníženie o viac ako 20 % celkového predaja veterinárnych antimikrobík v celej Európe v období 2011 až 2016. AMR ostane naďalej na poprednom mieste v politickom programe Komisie.

(1)COM(2017) 339 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=en
(2)https://www.ema.europa.eu/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-30-european-countries-2016-trends-2010-2016-eighth-esvac_en.pdf

Posledná úprava: 3. decembra 2018Právne oznámenie