Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 21k
4. januára 2019
E-005076/2018(ASW)
Odpoveď pani Jourovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-005076/2018

Cieľom návrhu Komisie(1) je chrániť právo na slobodu prejavu zakotvené v článku 11 Charty základných práv EÚ a v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach tým, že poskytuje ochranu pred odvetnými opatreniami osobám, ktoré nahlásia porušenia pravidiel EÚ, ktoré môžu vážne poškodiť verejný záujem. V navrhovanej smernici sa preto vychádza z príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

V článku 13 návrhu sa stanovujú podmienky, za ktorých majú nahlasujúce osoby nárok na ochranu pred odvetnými opatreniami. Tieto podmienky v zásade sú: že osoba i) mala opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahlásené informácie boli v čase nahlasovania pravdivé a že tieto informácie patria do rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice, a že ii) osoba nahlásila informácie interne alebo externe, alebo zverejnila informácie v súlade s pravidlami uvedenými v článku 13 ods. 2, resp. 4. Osoba, ktorá zverejňuje informácie o porušeniach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice má okrem iného nárok na ochranu najmä vtedy, ak „sa nemohlo opodstatnene očakávať, že použije kanály interného a/alebo externého nahlasovania z dôvodu bezprostredného alebo zjavného ohrozenia verejného záujmu“.

Posúdenie toho, či sú splnené podmienky stanovené v článku 13 vrátane existencie bezprostredného alebo zjavného ohrozenia verejného záujmu, by sa malo vykonať vzhľadom na osobitné okolnosti daného prípadu. Je úlohou vnútroštátnych orgánov vrátane vnútroštátnych súdov, aby zistili skutočnosti a určili, či daná osoba spĺňa podmienky, a teda požíva ochranu podľa pravidiel navrhovanej smernice.

(1)COM(2018) 218 final.

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne oznámenie