Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 18k
4. októbra 2018
E-005076-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-005076-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Posúdenie oprávnenosti oznamovateľa podľa návrhu smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
 Písomná odpoveď 

Podľa návrhu smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie COM(2018)0218 oznamovatelia, ktorí nahlásia informácie o protiprávnom konaní získané v súvislosti s pracovnou činnosťou, pomáhajú zabrániť škode a odhaľovať hrozbu alebo poškodenie verejného záujmu. Návrh čerpá z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva o práve na slobodu prejavu zakotvenom v článku 10 EDĽP, zo zásad Rady Európy v odporúčaniach z roku 2014 o ochrane oznamovateľov či z ďalších základných práv a pravidiel EÚ.

Pokiaľ oznamovateľ podľa návrhu smernice zverejnil informácie o potencionálne protiprávnom konaní a nemohlo sa opodstatnene očakávať, že použije kanály externého nahlasovania z dôvodu bezprostredného alebo zjavného ohrozenia verejného záujmu alebo mimoriadnych okolností, tak:
1) Na základe akých konkrétnych kritérií by sa posudzovalo, či bolo ohrozenie verejného záujmu zjavné alebo bezprostredné a či je oznamovateľ oprávnený dostať ochranu, resp. boli by pri posúdení prípadu použité kritériá rozsudku ESĽP Guja proti Moldavsku z 12. 2. 2008?
2) Môže byť podľa návrhu zamestnanec banky, ktorý zverejní vysoko podozrivé pohyby na bankovom účte ministra vnútra členského štátu preukazujúce jeho korupčné správanie, považovaný za oznamovateľa v zmysle návrhu?
3) Ak by bola nahlásená potencionálna korupcia s vplyvom na finančné záujmy EÚ voči nadriadenému vyšetrovacích zložiek, dala by sa táto situácia považovať za mimoriadne okolnosti?
Posledná úprava: 16. októbra 2018Právne oznámenie