Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 20k
21. novembra 2018
E-005106/2018(ASW)
Odpoveď pána Navracsicsa v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-005106/2018

V odpovedi Komisie na písomnú otázku E-004257/2018 sa uvádza: „Uchádzači museli odpovedať na päť otázok s voliteľnými odpoveďami a na jednu prémiovú otázku. V prémiovej otázke mali uchádzači za úlohu odhadnúť, koľko mladých ľudí sa zapojí do kola súťaže v júni 2018. Uchádzači boli rozdelení do skupín podľa štátnej príslušnosti. V rámci každej tejto skupiny boli uchádzači zoradení najskôr na základe správnych odpovedí na kvízové otázky a následne podľa toho, koho odpoveď na prémiovú otázku sa najviac priblížila k skutočnému počtu prijatých prihlášok.“ Komisia môže ďalej spresniť, že pre v prípade otázok s voliteľnými odpoveďami neexistujú žiadne kritériá výberu, ale iba nesprávne alebo správne odpovede. V prípade prémiovej otázky sa za kritérium výberu považovala odpoveď, ktorá sa najviac priblížila k skutočnému počtu uchádzačov.

Tieto kritériá boli známe a uverejnené vopred tak, ako je uvedené v odpovedi Komisie na písomnú otázku E-004257/2018: „Na Európskom portáli pre mládež bol 24. mája 2018 zverejnený prehľad hlavných fáz súťaže DiscoverEU. Uchádzači tu mohli nájsť relevantné informácie o pravidlách súťaže, ako napríklad proces prihlasovania sa do súťaže, výberové kritéria a časový harmonogram.“

V odpovedi Komisie na písomnú otázku E-004257/2018 sa uvádza: „Príslušný povoľujúci úradník následne schválil poradie uchádzačov určené hodnotiacim výborom a vydal rozhodnutie o výbere účastníkov. Toto rozhodnutie je zároveň úradným záznamom súťaže.“

Posledná úprava: 26. novembra 2018Právne oznámenie