Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 21k
10 december 2018
E-005280/2018(ASW)
Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Europese Commissie
Schriftelijke vragen: E-005280/18 , E-005281/18
Vraagnummers: E-005280/2018, E-005281/2018

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de wetgeving van de EU inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)(1). Tijdens de vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders op 11 september 2018(2) en de vergadering van het Regelgevend Comité inzake Richtlijn 2001/18/EG op 18 oktober 2018(3) heeft de Commissie de bevoegde nationale instanties herinnerd aan hun verantwoordelijkheid om de ggo-wetgeving te handhaven in overeenstemming met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, met inbegrip van de controle van producten die in de EU in de handel worden gebracht en de naleving van de ggo-wetgeving bij lopende en toekomstige veldproeven. Deze besprekingen zullen worden voortgezet voor zover dat noodzakelijk is om de lidstaten bij de uitvoering van de EU-wetgeving te ondersteunen.

(1)PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1 en PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
(2)https://ec.europa.eu/food/plant/standing_committees/sc_modif_genet_en
(3)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/reg-com_2001-18-ec_20181018_agenda.pdf

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018Juridische mededeling