Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 18k
15 oktober 2018
E-005280-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005280-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Thomas Waitz (Verts/ALE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marco Affronte (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE)

 Betreft:  Toepassing door lidstaten van de vereisten die zijn neergelegd in Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 1829/2003 ten aanzien van niet-vrijgestelde mutagenese-gerelateerde technieken
 Schriftelijk antwoord 

Het Hof van Justitie (Grote Kamer) heeft in zijn arrest van 25 juli 2018 in zaak C-528/16 (Confédération paysanne e.a. tegen Franse premier en minister van Landbouw, voedselvoorziening en bosbouw) geconcludeerd dat alle mutagenese-gerelateerde technieken volgens de EU-wetgeving moeten worden beschouwd als vergelijkbaar met het gebruik van ggo's, en dat alleen voor technieken met een lange geschiedenis van veilig gebruik een vrijstelling mag gelden. Dit betekent dat voor alle mutagenese-gerelateerde technieken die sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2001/18/EG zijn ontwikkeld, dus geen vrijstelling geldt. In verschillende gevallen blijkt evenwel dat bepaalde lidstaten, namelijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk en België, buiten het ggo-kader om toestemming hebben verleend voor het experimenteel kweken van gewassen die met sommige van deze technieken (namelijk oligonucleotide-gerichte mutagenese en CRISPR/Cas9) zijn verkregen.

Hoe denkt de Commissie te waarborgen dat lidstaten zich houden aan de in Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 1829/2003 neergelegde regels wat doelbewuste introductie (zoals veldproeven, commerciële teelt, in de handel brengen en invoer) betreft van gewassen en producten die met behulp van niet-vrijgestelde mutagenese-gerelateerde technieken zijn verkregen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 30 oktober 2018Juridische mededeling