Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 18k
9. januára 2019
E-005457/2018(ASW)
Odpoveď pána Hogana v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-005457/2018

Cieľom priamych platieb je podpora poľnohospodárov, t. j. právnických osôb, ktorých podnik sa nachádza v EÚ a ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť na pôde, ktorú majú k dispozícii(1). V právnych predpisoch EÚ o priamych platbách sa nešpecifikuje povaha právneho vzťahu, ktorý umožňuje poľnohospodárovi využívať danú plochu. Poľnohospodár by však mal mať pôdu v skutočnom vlastníctve a určitý stupeň autonómie nad plochou, ktorý postačuje na vykonávanie jeho poľnohospodárskej činnosti. Zabezpečiť správne vykonávanie priamych platieb je úlohou členských štátov, ktoré zohľadňujú aj judikatúru v tejto oblasti, najmä vec C-61/09 Landkreis Bad Dürkheim a vec C-375/08 Pontini.

Členské štáty preto nemôžu vyžadovať konkrétne podrobnosti o právnom vzťahu k pôde ani danú žiadosť o pomoc priamo zamietnuť, ak chýba dôkaz o takomto konkrétnom právnom vzťahu, bez toho, aby preskúmali všetky prvky žiadosti. Môžu však prijať isté primerané opatrenia, a to najmä vtedy, keď majú vážne pochybnosti o dobrej viere prijímateľov platieb v súvislosti s ich vlastníctvom. Môžu napríklad vyžadovať platný právny dokument potvrdzujúci právo žiadateľa využívať plochy, na ktoré sa žiadosť vzťahuje.

Revízia nariadení o spoločnej poľnohospodárskej politike(2), ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2018, nepriniesla v tejto konkrétnej otázke žiadnu zmenu.

(1)Článok 4 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 33 ods. 1 alebo článkom 36 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).
(2)Nariadenie (EÚ) 2017/2393 (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15).

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne oznámenie