Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 103kWORD 19k
20. decembra 2018
E-005458/2018(ASW)
Odpoveď pani Thyssenovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-005458/2018

Uplatňovanie pracovných podmienok pre vyslaných pracovníkov, na ktoré Vážený pán poslanec odkazuje, sa týka smernice (EÚ) 2018/957, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov. Táto smernica upravuje okrem iného podmienky platné pre pracovníkov, v prípade ktorých skutočné trvanie vyslania presahuje 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov na základe odôvodneného oznámenia. V druhom pododseku nového odseku 1a sa stanovuje, že „ak podnik (…) nahrádza vyslaného pracovníka iným vyslaným pracovníkom vykonávajúcim tú istú úlohu na tom istom mieste, trvanie vyslania (…) je na účely tohto odseku súhrnné trvanie období vyslania dotknutých jednotlivých vyslaných pracovníkov.“

Cieľom zmien smernice 96/71/ES bolo zabezpečiť spravodlivé a účinné pravidlá. Hlavnou zásadou bolo uznanie existencie silnejšieho prepojenia medzi vyslaným pracovníkom a trhom práce v hostiteľskom členskom štáte v prípade dlhodobého vyslania. V tejto súvislosti je rozhodujúcim pravidlo týkajúce sa nahradenia, a to s cieľom zabezpečiť dodržiavanie hlavného pravidla. Ak by sa vyslaný pracovník mohol pred dosiahnutím prahu pre uplatňovanie pravidla nahradiť iným vyslaným pracovníkom vykonávajúcim rovnaké úlohy na tom istom pracovisku bez toho, aby sa zohľadnilo súhrnné trvanie vyslania, pravidlo by sa dalo ľahko obchádzať, a preto by bolo neúčinné.

Posledná úprava: 10. januára 2019Právne oznámenie