Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 102kWORD 18k
7. januára 2019
E-005499/2018(ASW)
Odpoveď pána Hogana v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-005499/2018

Pokiaľ ide o prvú otázku, uvedený centralizovaný register by pravdepodobne mohol uľahčiť overovanie žiadostí predkladaných poľnohospodármi. Návrh takéhoto systému patrí do právomoci členského štátu a musí byť v súlade s pravidlami EÚ, ktoré sa vzťahujú na priame platby. Na základe dostupných informácií Komisia nie je schopná potvrdiť alebo spochybniť súlad príslušného systému zavedeného talianskymi orgánmi.

Pokiaľ ide o druhú otázku, ako Komisia uviedla vo svojej odpovedi na otázku č. E-005457/2018, členské štáty nemôžu vyžadovať konkrétne podrobnosti o právnom vzťahu k pozemku, ani bez preskúmania všetkých prvkov žiadosti danú žiadosť o pomoc priamo zamietnuť na základe chýbajúcich dôkazov o takomto konkrétnom právnom vzťahu. Napriek tomu členské štáty môžu prijať isté primerané opatrenia, a to najmä vtedy, keď majú vážne pochybnosti o dobrej viere príjemcov pomoci v súvislosti s ich majetkom. Členské štáty môžu napríklad požiadať o platný právny dokument potvrdzujúci právo žiadateľa o pomoc využívať plochy, ktorých sa daná žiadosť týka.

Posledná úprava: 21. januára 2019Právne oznámenie