Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 18k
26. októbra 2018
E-005499-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-005499-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Zriadenie centralizovaného registra žiadostí o priame platby za účelom prideľovania priamych platieb
 Písomná odpoveď 

V usmernení Komisie zo septembra 2016 k oprávnenosti na čerpanie priamym platieb sa uvádza, že farmár by mal deklarovať, že má právo pôdu užívať, avšak nariadenia 1306/2013 alebo 1307/2013 vyslovene neobsahujú ustanovenia definujúce, aký presne právny nárok na pôdohospodársku plochu by mal mať a či môže členský štát overovať tento vzťah pri posudzovaní žiadostí o priame platby.

V Taliansku napriek tomu funguje register poľnohospodárskych podnikov, ktorý obsahuje spisy jednotlivých žiadajúcich spoloční a je súčasťou administratívneho a kontrolného systému na prideľovanie priamych platieb. V spise spoločnosti sa má podľa vyhlášky talianskeho ministerstva poľnohospodárstva č. 162 z 12. januára 2015 nachádzať aj kópia právneho titulu na poľnohospodársku plochu. V bode 6 usmernenia talianskej platobnej agentúry (AGEA) z 1. marca 2016 je vysvetlené, že je potrebný dôkaz o právnom nároku na pôdu, aby sa zabránilo poskytnutiu príspevkov neoprávneným osobám.

1. Je zriadenie takéhoto centralizovaného registra pre pôdohospodárov žiadajúcich priame platby, ako existuje v Taliansku, v súlade s právnymi predpismi Európskej Únie?

2. Bolo by v súlade s právnymi predpismi EÚ zriadiť v členskom štáte centrálny register žiadostí o priame platby, kde by musel byť uvedený právny titul k pôde, napríklad priložený list vlastníctva alebo nájomná zmluva a bez predloženia takéhoto dokladu a jeho zahrnutia do centrálneho registra, by žiadateľ nebol oprávnený dostať dotáciu?

Posledná úprava: 9. novembra 2018Právne oznámenie