Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 28kWORD 18k
22. januára 2019
E-005579/2018(ASW)
Odpoveď pani Bulcovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-005579/2018

Komisia posúdila značné množstvo analytického materiálu, ktorý je v predmetnej záležitosti k dispozícii, a to vrátane vplyvov sezónnych zmien času na zdravie, ako aj na odvetvie dopravy. V tejto súvislosti Komisia zároveň dôkladne preskúmala správu výskumnej služby Európskeho parlamentu venovanú posúdeniu smernice týkajúcej sa letného času(1) spolu s ďalšími príspevkami, medzi ktoré patrí správa o tejto problematike, ktorú vypracoval nemecký Spolkový snem(2). Táto analýza bola ďalej doplnená o výsledok verejnej konzultácie Komisie. Výsledok celkového hodnotenia Komisie je zhrnutý v dôvodovej správe k návrhu smernice, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času(3).

V predchádzajúcom období (v decembri 2017 a júni 2018) ministri dopravy v rámci Rady niekoľkokrát nastolili otázku možnej úpravy letného času v EÚ. Komisia tieto diskusie nevedie, o svojich stanoviskách však vždy poskytuje jasné vyhlásenia. Ako iste viete, o tomto návrhu sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente a Rade.

(1)http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=EPRS_STU(2017)611006
(2)http://www.tab-beim-bundestag.de/en/research/u20100.html
(3)COM(2018) 639 final.

Posledná úprava: 24. januára 2019Právne oznámenie