Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 111kWORD 17k
31. októbra 2018
E-005579-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-005579-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Zrušenie striedania času – príprava návrhu
 Písomná odpoveď 

Podľa posledného mne známeho dokumentu Komisie k téme striedania času s názvom Zavedenie letného času v Európe – správa Komisie, DG MOVE, z dňa 19. 11. 2014(1) neexistovala v tom čase potreba zmeny súčasnej úpravy, pretože nemala podporu členských štátov ani priemyslu.

Komisia minimálne od roku 2016 opakovane sľúbila dodať ďalšiu komplexnú analýzu k tejto téme. Aj Tibor Navracsics na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu dňa 27. 10. 2016 povedal, že práce na tejto analýze sa už začali(2). Analýza mala byť doručená v priebehu roka 2017. V uznesení o zmene času z 8. 2. 2018 vyzval Európsky parlament Komisiu, aby vykonala dôkladné posúdenie smernice 2000/84/ES a v prípade potreby predložila návrh na jej revíziu.

Dovoľujem si požiadať Komisiu o informáciu o analýze a jej autorovi, o ktorej sa opakovane zmieňovala Komisia a na ktorej sa práce podľa komisára Tibora Navracsicsa mali začať už koncom roka 2016.

Pokiaľ táto analýza neexistuje, z akého dôvodu nevykonala Komisia pred publikovaním návrhu COM(2018) 639 analýzu dosahu striedania času, jeho pozitív a negatív pre jednotlivé dotknuté oblasti, ako napríklad zdravie či doprava?

Viedla Komisia diskusiu s členskými štátmi pred tým, ako navrhla túto zmenu, a ak áno, koľko z členských štátov vyjadrilo podporu možnosti zrušenia striedania času?

(1)https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/studies/doc/2014-09-19-the-application-of-summertime-in-europe.pdf
(2)http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20161027-15:04:59-363# http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20161027&secondRef=ITEM-013&language=EN#top

Posledná úprava: 16. novembra 2018Právne oznámenie