Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 191kWORD 19k
7 listopada 2018 r.
E-005651-18
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-005651-18
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 Przedmiot:  Niezawisłość sędziów w Niemczech
 Odpowiedź na piśmie 

Od dziesięcioleci środowiska sędziowskie w RFN domagają się przeprowadzenia reform urzeczywistniających w pełni zasadę demokracji, trójpodziału władz oraz niezawisłości sędziowskiej w niemieckim wymiarze sprawiedliwości. Apele o reformę sądownictwa były podnoszone przed wyborami do Bundestagu w 2017 r. Neue Richtervereinigung wystosował tzw. apel berliński, w którym znalazło się następujące stwierdzenie: „(…) Republika Federalna Niemiec jako członek UE może żądać w sposób wiarygodny przestrzegania przedmiotowych zasad przez podmioty trzecie, jeśli sama się w ten sposób zorganizuje. Dlatego domagamy się zaangażowania na rzecz tego, by niemiecki system sądownictwa odpowiadał zasadom podziału władzy, co należy od dawna do standardu europejskiego”. Powyższe postulaty nie zostały jednak do dziś spełnione, a Deutscher Richterbund 11.09.2018 r. opublikował swoje stanowisko w tej sprawie zatytułowane „Trzecia władza musi rządzić się sama” , w którym stwierdza się m.in., iż sądownictwo oraz prokuratura w RFN są uzależnione od władzy wykonawczej, a w wielu krajach związkowych o zatrudnieniu i awansie sędziów i prokuratorów decyduje samodzielnie minister sprawiedliwości, w związku z tym postuluje się podejmowanie decyzji personalnych w ramach samorządu sędziowskiego.

Czy w związku z powyższym Komisja Europejska podjęła działania sprawdzające czy wartości wymienione w art. 2 TUE są przestrzegane w RFN?

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2018Informacja prawna