Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge (Roghnaithe)
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 6kWORD 20k
14 Eanáir 2019
E-005838/2018(ASW)
Freagra ón gCoimisinéir Vella thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh
Tagairt na ceiste: E-005838/2018

Tugann an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) tacaíocht maidir le gnóthú chuspóirí an athchóirithe ar an gComhbheartas Iascaigh agus i gcás cliseadh margaidh mura bhfuil aon mhodh éifeachtach eile le fáil.

Níl aistriú úinéireachta gnóthais incháilithe de réir Airteagal 11 de Rialachán CEMI(1). Ó thaobh soithí a cheannach de, níl sin incháilithe ach amháin i gcás iascairí óga atá ag ceannach a gcéad soithigh, agus ar choinníollacha an-docht a leagtar amach in Airteagal 31 den Rialachán céanna.

Mar sin féin, faoi Airteagal 32, is féidir tacaíocht ó CEMI a úsáid le feabhas a chur ar shábháilteacht agus ar dhálaí oibre na n-iascairí ar an mbád, ar choinníoll go dtéann an infheistíocht níos faide ná na ceanglais faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. Sa bhreis air sin, ba cheart an infheistíocht a bheith i gcomhréir leis na rialacha incháilitheachta mionsonraithe a leagtar amach i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/531 ón gCoimisiún(2).

Is cosúil, áfach, gur le neamh-chomhréireacht nó le neamh-chomhlíonadh a bhaineann an cás atá leagtha amach ag an bhFeisire Onórach, agus is féidir gur faoin dlí náisiúnta ábhartha is gá déileáil leis.

(1)Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 149, 20.5.2014, lch. 1)
(2)Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/531 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí na costais a shainaithint atá incháilithe le haghaidh tacaíocht ón gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh chun sláinteachas, sláinte, sábháilteacht agus dálaí oibre iascairí a fheabhsú, chun bithéagsúlacht mhuirí agus éiceachórais a chosaint agus a athshlánú, chun an t-athrú aeráide a mhaolú agus chun éifeachtúlacht fuinnimh soithí iascaireachta a mhéadú (IO L 86, 31.3.2015, lch. 1)

An nuashonrú is déanaí: 2 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil