Mistoqsijiet parlamentari
PDF 200kWORD 19k
26 ta' Novembru 2018
E-005952-18
Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-005952-18
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Suġġett:  It-tmigħ sfurzat fil-produzzjoni tal-foie gras
 Tweġiba bil-miktub 

It-tmigħ sfurzat, li huwa illegali fi 23 Stat Membru, huwa ikkontestat mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini tal-UE, li jistennew li jkunu rrappreżentati mill-istituzzjonijiet tagħhom.

Matul din il-leġiżlatura, tressqu madwar 50 mistoqsija dwar it-tmigħ sfurzat fil-produzzjoni tal-foie gras. Ħafna minnhom jappellaw biex il-Kummissjoni tieħu azzjoni ħalli telimina r-rekwiżit ta' piż minimu tal-fwied fir-Regolament 543/2008 bil-għan li tippermetti l-produzzjoni tal-foie gras mingħajr tmigħ sfurzat. Din il-miżura, li hija sempliċi u ma tinvolvi ebda spiża, tippermetti lill-konsumaturi jmexxu bidla li ilhom tant jistennew.

S'issa sar biss progress limitat.

Xi drabi, it-tweġibiet li pprovdiet il-Kummissjoni kienu inkonsistenti.

L-evalwazzjoni li ilha mistennija mill-2016 għadha mhix disponibbli.

Il-laqgħa mal-Membri tal-PE li ħabbru l-Kummissarji f'Jannar għadha ma saritx.

Il-Kummissjoni se timpenja ruħha li taġixxi b'fermezza fir-rigward ta' suġġett li huwa ta' interess kbir għal tant ċittadini tal-UE?

Il-Kummissjoni se timpenja ruħha li tiltaqa' mal-Membri tal-PE dalwaqt?

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN 
Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Diċembru 2018Avviż legali