Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
PDF 24kWORD 20k
5. ožujka 2019.
E-006100/2018(ASW)
Odgovor g. Oettingera u ime Europske komisije
Referentna oznaka pitanja: E-006100/2018

Tri preostala sporazuma o borbi protiv prijevara s ciljem suzbijanja krijumčarenja duhana u EU na koje upućuje uvažena zastupnica sklopljena su između EU-a, država članica i pojedinačnih proizvođača duhanskih proizvoda.

Budući da su države članice supotpisnice tih sporazuma, potrebna je njihova suglasnost kako bi se skratilo trajanje tih sporazuma.

Slijedom poziva Europskog parlamenta Komisiji da ispita izvedivost raskida tih sporazuma prije njihova isteka, Komisija je pokrenula postupak savjetovanja sa svim državama članicama i zatražila njihova mišljenja o tom pitanju te je do sada dobila odgovore od više od polovine država članica. U svim odgovorima koje je Komisija zaprimila države članice su se izjasnile da bi radije dopustile da postojeći sporazumi ostanu na snazi do datuma njihova isteka. Nekoliko je država članica naglasilo da se, budući da će trebati vremena dok nova pravila o sljedivosti iz Direktive o duhanskim proizvodima i Okvirne konvencije o kontroli duhana (FCTC) osjetno ne smanje krijumčarenje, predmetni sporazumi o borbi protiv prijevara mogu i dalje smatrati relevantnima.

Komisija će obavijestiti Europski parlament o ishodu spomenutog postupka savjetovanja i njegovim zaključcima u dogledno vrijeme.

Posljednje ažuriranje: 29. travnja 2019.Pravna napomena