Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 103kWORD 18k
8. decembra 2018
E-006179-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-006179-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Spochybnenie bezpečnostného komponentu do výťahov z iného členského štátu
 Písomná odpoveď 

V rámci skúšky výťahu pri jeho spustení vykonanej v rámci vnútroštátneho predpisu vykonal slovenský orgán skúšku výťahu, v rámci ktorej spochybnil bezpečnostné komponenty švédskeho výrobcu, pričom tvrdil, že bezpečnostný komponent do výťahov neplní svoju funkciu. Opakovaná úradná skúška výťahu urobená bez akéhokoľvek zásahu do bezpečnostného komponentu iným kontrolným orgánom predmet spochybnenia nepotvrdila, avšak aj na základe pôvodného tvrdenia sa výťah do prevádzky uviesť nemohol.

Aká povinnosť vplýva slovenským vnútroštátnym orgánom v prípade, pokiaľ orgán kontroly vyhlási, že sa nestotožňuje s ES certifikátom zhody bezpečnostného komponentu do výťahov?

Je možné, aby boli bezpečnostné komponenty do výťahov, ktorých funkčnosť bola spochybnená orgánom kontroly na Slovensku, používané v iných členských štátoch?

Je možné, aby existoval národný predpis, ktorý zavádza inšpekciu výťahov a ich komponentov, ktorá sa prekrýva s procesom posudzovania zhody vyplývajúcim zo smernice č. 2014/33/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov?

Posledná úprava: 19. decembra 2018Právne oznámenie