Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 18k
13. decembra 2018
E-006289-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-006289-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Plán transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry

Vláda SR predložila 23. 11. 2018 na pripomienkovanie plán transformácie uhoľného regiónu s názvom Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny. Podľa neho sa VHZ v roku 2023 skončí, avšak dotácie majú pokračovať naďalej a samotná ťažba až do roku 2026.

Pokračovanie VHZ odôvodňuje materiál aj európskym legislatívnym balíčkom Čistá energia pre všetkých Európanov, pričom klímu spomína iba okrajovo. Doložka vybraných vplyvov dokonca uvádza, že dopady na životné prostredie nebudú vypracované. Dotácie majú byť určené spoločnosti Hornonitrianske bane zamestnanecká a dcérskej spoločnosti, čiže transformácia bude zameraná takmer výlučne na dotovanie súkromných spoločností. Návrh sa tiež nestotožnil s odporúčaním Spoločného výskumného centra, aby región rozvíjal geotermálnu energiu.

V materiáli chýbajú aspekty ako výroba tepla z iných zdrojov, či konkrétne plány pre investície do inovácií, vedy a výskumu. Nezohľadňuje dopady na verejnú správu, ani princíp efektívnosti vynaložených prostriedkov.

1. Monitoruje Komisia vyššie spomenutú iniciatívu a jej súlad s existujúcimi stratégiami EÚ?

2. Na základe presne akých kritérií môžu byť na transformáciu regiónu pridelené finančné prostriedky EÚ a v akom časovom horizonte by sa mohli čerpať?

3. Akým spôsobom zabezpečí Komisia, aby boli prostriedky z EÚ použité efektívne a vo verejnom záujme?

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne oznámenie