Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 18k
14. decembra 2018
E-006306-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-006306-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Európske osvedčenie o dedičstve vydávané v Nemecku

Ako som uviedol v otázke E-007641-16 (1), nemecký právny poriadok alebo prax môže byť ohľadne európskeho osvedčenia o dedičstve v rozpore s právom Únie, keďže v osvedčení, ktoré vystaví nemecký súd, sa má určiť a opísať majetok nachádzajúci sa napríklad na Slovensku, k čomu však zrejme nedochádza. Podľa mojich informácií začala Komisia ohľadne uvedeného dialóg s nemeckou vládou.

1) Sú nemecké predpisy týkajúce sa európskeho osvedčenia o dedičstve v súlade s právom Únie?

2) Pokračuje Komisia v dialógu začatom s nemeckou vládou tak, aby nemecké súdy uvádzali v európskom osvedčení o dedičstve aj určenie a opis majetku nachádzajúceho sa napríklad na Slovensku tak, aby mohli slovenské orgány vykonať potrebné zápisy týkajúce sa zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam?

(1)http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007641_SK.html

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne oznámenie