Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 101kWORD 17k
20. decembra 2018
E-006423-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-006423-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Spoločná poľnohospodárska politika a nedoplatky na daniach a odvodoch
 Písomná odpoveď 

Je v rozpore s právom Únie, ak národný predpis podmieňuje poskytnutie platieb poľnohospodárom v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka preukázaním alebo neexistenciou nedoplatkov prijímateľa na daniach a odvodoch, napr. poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a zároveň neexistenciou konkurzného či obdobného konania voči nemu?

Existuje predmetná právna úprava v niektorých členských štátoch?

Pokiaľ áno, v ktorých?

Posledná úprava: 21. januára 2019Právne oznámenie