Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 42kWORD 19k
7. januára 2019
E-000032-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-000032-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Priame platby poľnohospodárom a vzťah spoločností s rovnakým konečným užívateľom výhod
 Písomná odpoveď 

Je v súlade s právom Únie, pokiaľ národný predpis umožňuje pozastavenie vyplatenia priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) prijímateľovi z dôvodu, že iný prijímateľ priamych platieb v rámci SPP, s ktorým má rovnakého konečného užívateľa výhod (def. obdobne ako v čl. 3 ods. 6 smernice 2015/849(1)), má:

1. nedoplatky na daniach a odvodoch,
2. nevysporiadané finančné vzťahy, resp. nezrovnalosti v rámci SPP, t. j. v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka?

(1)Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

Posledná úprava: 24. januára 2019Právne oznámenie