Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 42kWORD 18k
10 Ιανουαρίου 2019
E-000109-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000109-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Miltiadis Kyrkos (S&D)

 Θέμα:  Σήμανση αυγών
 Γραπτή απάντηση 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής και την οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής, όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί αυγών είναι καταχωρισμένοι και έχουν έναν διακριτό κωδικό/σήμανση, ούτως ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν τις μονάδες παραγωγής όλων των αυγών της αγοράς.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν διαθέτει μητρώο για τους παραγωγούς αυγών και τις μονάδες τους, γεγονός που καθιστά τους κωδικούς παραγωγού αναξιόπιστους και τον έλεγχό τους αδύνατο. Επιπλέον, σε πολλά άρθρα στον ελληνικό Τύπο και σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων διατυπώνεται η υπόνοια ότι, σε μεγάλο ποσοστό, τα αυγά που σφραγίζονται και πωλούνται ως ελληνικά είναι στην πραγματικότητα αυγά αγνώστου προελεύσεως και έχουν εισαχθεί παράνομα.

1. Είναι ενήμερη η Επιτροπή για το ζήτημα αυτό; Πώς θα διασφαλίσει ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να τηρεί αξιόπιστο μητρώο των παραγωγών αυγών και των μονάδων παραγωγής τους;

2. Δεδομένου ότι η εν λόγω μη συμμόρφωση αφήνει περιθώριο για σοβαρές παραβάσεις όσον αφορά το ενδοενωσιακό εμπόριο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, τι θα κάνει η Επιτροπή για να προστατεύσει την αγορά της ΕΕ και να διασφαλίσει την προστασία του καταναλωτή;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου