Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 18k
15 januari 2019
E-000162-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000162-19
aan de Commissie (Vicevoorzitter/Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 130 van het Reglement
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Mark Demesmaeker (ECR) , Csaba Sógor (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , László Tőkés (PPE)

 Betreft:  VP/HR — Follow-up van het antwoord op schriftelijke vraag E-004540/2018 over de massale willekeurige detentie van 1 miljoen Oeigoeren — Verslechtering van de situatie in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang
 Schriftelijk antwoord 

Hoewel de EU de afgelopen maanden steeds meer aandacht heeft besteed aan de kwestie, is de situatie in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang verder verslechterd. Uit betrouwbare berichten komt namelijk naar voren dat het netwerk van interneringskampen(1), waar naar schatting 1 miljoen Oeigoeren en andere etnisch Turkse bevolkingsgroepen willekeurig worden vastgehouden, zich is blijven uitbreiden(2). De kampen vormen een verwoede poging om een hele etnische groep met geweld cultureel te assimileren en de unieke Oeigoerse identiteit uit te hollen.

De Chinese regering heeft onlangs ook stappen gezet om zowel de kampen door middel van regionaal beleid als de onderdrukking van godsdienstvrijheid(3) formeel vast te leggen(4), waarbij zij een vijfjarige campagne heeft uitgeroepen om de islam te „siniseren”(5). Deze ontwikkelingen wijzen erop dat de kampen en de vervolging van Oeigoeren een vast Chinees beleidsonderdeel worden.

De omvang en de ernst van de situatie hebben ertoe geleid dat veel academici en commentatoren de acties van China in de regio hebben bestempeld als een „misdaad tegen de menselijkheid”(6) (7), waardoor verdere concrete actie van de EU vereist is.

Gezien de ernst van de situatie:
1. Welke verdere maatregelen neemt de EU om aan te sturen op de sluiting van de interneringskampen en de vrijlating van de gevangenen?
2. Welke stappen neemt de EU om uitvoering te geven aan de op 4 oktober 2018 door het Parlement aangenomen dringende resolutie(8) over dit onderwerp?
3. Is de EU voornemens sancties op te leggen aan Chinese ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor deze ernstige mensenrechtenschendingen?

(1)https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/China_hidden_camps
(2)https://www.reuters.com/investigates/special-report/muslims-camps-china/
(3)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/52881/statement-spokesperson-situation-xinjiang_en
(4)https://www.bbc.com/news/world-asia-45812419
(5)https://www.aljazeera.com/news/2019/01/china-passes-law-islam-compatible-socialism-190105185031063.html
(6)https://edition.cnn.com/2018/07/26/opinions/xinjiang-china-caster-intl/index.html
(7)https://www.hongkongfp.com/2018/10/11/chinas-abuses-muslim-region-may-constitute-crimes-humanity-says-us-congressman/
(8)Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0377.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 11 februari 2019Juridische mededeling