Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 27kWORD 21k
27. marca 2019
E-000425/2019(ASW)
Odpoveď podpredsedu Dombrovskisa v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-000425/2019

Podľa smernice EÚ o poistení motorových vozidiel(1) „vozidlo“ znamená akékoľvek motorové vozidlo určené na pohyb po pevnine s mechanickým pohonom, ktoré sa však neprevádzkuje na koľajniciach, a akékoľvek prípojné vozidlo, pripojené alebo nepripojené. Traktory jednoznačne spadajú do tejto definície.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie sa pojem „prevádzka vozidiel“ vzťahuje na akékoľvek používanie vozidla, ktoré je v súlade s jeho obvyklou funkciou(2), ako aj na „akékoľvek používanie vozidla ako dopravného prostriedku“(3). Z uvedeného teda vyplýva, že ak prostriedok spadá do definície vozidla a jeho používanie je v súlade s obvyklou funkciou daného vozidla, alebo ak sa používa prevažne ako dopravný prostriedok, vzťahuje sa naň povinnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ako sa uvádza v článku 3 smernice.

Článok 5 smernice umožňuje členským štátom odchýliť sa od tejto povinnosti poistenia v prípade určitých typov vozidiel. Zoznam takýchto vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka, musí byť oznámený Komisii a poškodeným účastníkom nehôd spôsobených takýmito vozidlami musí byť vyplatené odškodné z vnútroštátneho garančného fondu.

(1)Smernica 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti.
(2)V tejto súvislosti pozri rozsudok zo 4. septembra 2014, Vnuk, C‐162/13, EU:C:2014:2146, bod 9.
(3)V tejto súvislosti pozri rozsudok z 28. novembra 2017, Rodrigues de Andrade, C-514/16, EU:C:2017:908, bod 37.

Posledná úprava: 3. apríla 2019Právne oznámenie