Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 19k
6. februára 2019
E-000711-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-000711-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Sankcionovateľná povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesta – možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže
 Písomná odpoveď 

Podľa novely zákona o službách zamestnanosti účinnej na Slovensku od 1. 1. 2019 majú všetci zamestnávatelia povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa miesto nachádza, pokiaľ o ňom zamestnávateľ neposkytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy. Za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta vo výške 300 EUR. Slovenská republika(1) zdôvodnila túto povinnosť potrebou upraviť transpozíciu článku 16 ods. 2 písm. c) smernice o sezónnych pracovníkoch(2).

Na tlačovej konferencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 20. 12. 2018 generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny oboznámil verejnosť s dohodou s dvomi významnými slovenskými súkromnými portálmi. Aj inzeráty na voľné pracovné miesta zverejnené na týchto portáloch sa podľa dohody budú považovať za splnenie tejto zákonnej požiadavky. Súkromné portály pritom nemožno považovať za súčasť informačného systému verejnej správy a usmernenie tak bez akéhokoľvek odôvodnenia zvýhodňuje dvoch súkromných poskytovateľov služieb na úkor ostatných poskytovateľov.

1. Je podľa Komisie takéto usmernenie v súlade s pravidlami voľnej hospodárskej súťaže v EÚ, resp. inými ustanoveniami acquis communautaire?

2. Má Komisia vedomosť o tom, či v rámci transpozície uvedeného ustanovenia smernice existuje obdobná sankcionovateľná povinnosť pre zamestnávateľov i v iných členských štátoch?

(1)https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=459820
(2)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci.

Posledná úprava: 21. februára 2019Právne oznámenie