Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 25kWORD 21k
17 mei 2019
E-000928/2019(ASW)
Antwoord van de heer Navracsics namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-000928/2019

De Commissie is op de hoogte van het feit dat het Europacollege in Brugge in het kader van zijn samenwerking met ambassades in Brussel jarenlang cursussen op maat heeft georganiseerd over „De Europese Unie en haar instellingen”. De Commissie heeft geen rechtstreeks bewijs van de beweringen of vragen van sommige media.

Wat de mogelijke inschrijving van het Europacollege in het transparantieregister betreft, is het zo dat elke entiteit die activiteiten uitvoert „die erop gericht zijn de beleidsvorming, uitvoering van het beleid of de besluitvorming van de EU-instellingen direct of indirect te beïnvloeden” krachtens het Interinstitutioneel Akkoord over het transparantieregister(1) de mogelijkheid heeft zich bij het register aan te sluiten. Afdeling IV van het transparantieregister bevat een onderafdeling die specifiek aan academische instellingen is gewijd. Het is echter aan het Europacollege om te beoordelen of het de in aanmerking komende activiteiten uitvoert, en zo ja, om te beslissen of het deel wil uitmaken van deze vrijwillige regeling.

Het Europacollege ontvangt EU-financiering in het kader van de exploitatiesubsidies aan aangewezen instellingen uit hoofde van Erasmus+. Deze instellingen worden door de EU-wetgever aangewezen als instellingen die een doel van Europees belang nastreven. De exploitatiesubsidie wordt toegekend op basis van een jaarlijks werkprogramma dat door de diensten wordt beoordeeld en wordt tijdens de uitvoering gemonitord. De subsidie draagt bij aan de financiering van de administratieve en infrastructuurkosten van het Europacollege en is niet gekoppeld aan specifieke activiteiten of projecten die door het Europacollege worden georganiseerd. De Jean Monnet-bijdrage aan de werking van het Europacollege (exploitatiesubsidie) bedraagt 30 % van zijn jaarlijkse begroting.

De Commissie bevindt zich niet in een positie om zich uit te spreken over de inkomstenbronnen van het Europacollege.

(1)Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid (PB L 277 van 19.9.2014, blz. 11).

Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2019Juridische mededeling