Parlamentné otázky
PDF 27kWORD 19k
3. mája 2019
E-001034/2019(ASW)
Odpoveď pani Jourovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-001034/2019

Ako uviedli vážené panie poslankyne a páni poslanci, Komisia prijala 13. februára 2019 zoznam tretích krajín so „strategickými nedostatkami, pokiaľ ide o rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“.

Rusko patrí do rozsahu posudzovania vysokorizikových tretích krajín a bolo zaradené do zoznamu krajín priority 1, ktoré sa posudzovali v roku 2018(1). Z doteraz dostupných informácií nevyplýva, že Rusko má strategické nedostatky, pokiaľ ide o rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré by si vyžadovali jeho zahrnutie do zoznamu vysokorizikových tretích krajín.

Rusko sa bude naďalej dôkladne monitorovať a súdna právomoc sa opätovne posúdi hneď, ako budú k dispozícii nové relevantné informácie. Podľa zverejnených informácií(2) plánuje Finančná akčná skupina posúdiť Ruskú federáciu v októbri 2019.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc (document_laedified date) & table = 1

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne oznámenie