Parlamentsfrågor
PDF 25kWORD 18k
3 maj 2019
E-001034/2019(ASW)
Svar från Věra Jourová på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-001034/2019

Som parlamentsledamöterna nämner antog kommissionen den 13 februari 2019 en förteckning över tredjeländer med ”strategiska brister i sina ramar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Ryssland har varit föremål för bedömningen av högrisktredjeländer och ingick i förteckningen över prioritering 1-länder som bedömdes 2018(1). I dagens läge tyder tillgänglig information inte på att Ryssland har sådana strategiska brister i sina ramar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism att det skulle motivera att landet tas upp i förteckningen över högrisktredjeländer.

Ryssland kommer att hållas under fortsatt noggrann övervakning och jurisdiktionen kommer att bedömas på nytt så snart som ny och relevant information blir tillgänglig. Enligt offentlig information(2) har arbetsgruppen för finansiella åtgärder för avsikt att bedöma Ryska federationen i oktober 2019.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande