Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 51kWORD 20k
26. februar 2019
E-001034-19
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-001034-19
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Om:  Beslutningen om ikke at medtage Rusland på listen over højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
 Skriftlig besvarelse 

Den 13. februar 2019 vedtog Kommissionen en liste over tredjelande med »strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme«.(1)

Denne liste er et velkomment svar på en række skandaler med hvidvaskning af penge, der involverer europæiske banker. Danske Bank er f.eks. blevet anklaget for hvidvaskning af over 200 mia. EUR fra Rusland i slutningen af 2018(2).

På samme måde blev der i 2014 opdaget en såkaldt »møntvaskerisvindel«, der omfattede et globalt netværk af banker, under hvilke 20 mia. USD blev flyttet ud af Rusland via Moldova(3).

Rusland er ikke et af de 23 lande, som Kommissionen har opført på listen.

1. I betragtning af, at højtstående medlemmer af den russiske regering har medvirket i flere ordninger for hvidvaskning af penge, herunder dem, der er nævnt ovenfor, hvorfor er Rusland så ikke opført på listen, der blev vedtaget den 13. februar 2019?

2. Den Russiske Føderation blev opført på en liste med 54 prioriterede jurisdiktioner, der er under revision. På grundlag af hvilke kriterier har Kommissionen i sidste ende besluttet ikke at medtage Rusland på listen over højrisikotredjelande, og er Kommissionen ikke bekymret over, at dens beslutning kan betragtes som en stiltiende godkendelse af Ruslands hvidvaskning af penge?

3. Spillede politiske overvejelser en rolle ud over objektive kriterier i denne beslutning, og hvad var de i så fald?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_da.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 2. april 2019Juridisk meddelelse