Parlamendi esitatud küsimused
PDF 50kWORD 20k
26. veebruar 2019
E-001034-19
Kirjalikult vastatav küsimus E-001034-19
komisjonile
Kodukorra artikkel 130
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Teema:  Otsus mitte kanda Venemaad suure riskiga kolmandate riikide loetellu, kellel on strateegilisi puudusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras
 Kirjalik vastus 

13. veebruaril 2019 võttis komisjon vastu selliste kolmandate riikide loetelu, kellel on strateegilisi puudusi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases raamistikus(1).

Sellise loetelu koostamine on osutunud vajalikuks, arvestades mitut Euroopa pankadega seotud rahapesu skandaali. Näiteks Danske Bankile esitati 2018. aasta lõpus süüdistus rahapesus 200 miljardi euro ulatuses, kusjuures raha oli pärit Venemaalt(2).

Samuti toodi 2014. aastal päevavalgele nn rahapesupankade ülemaailmne võrgustik, mille abil viidi Moldova kaudu Venemaalt välja 20 miljardit USA dollarit(3).

Sellegipoolest ei kuulu Venemaa komisjoni loetelus nimetatud 23 riigi hulka.

1. Miks ei kantud Venemaad 13. veebruaril 2019 vastu võetud loetellu, kuigi Venemaa valitsuse kõrged ametnikud on osalenud mitmes rahapesuskeemis, sealhulgas eespool nimetatud juhtumites?

2. Venemaa Föderatsioon kanti loetellu, kus on 54 „prioriteetset jurisdiktsiooni”, mis on jälgimisel. Milliste kriteeriumide alusel otsustas komisjon, et Venemaad ei kanta suure riskiga kolmandate riikide loetellu, ja kas komisjon ei ole mures, et tema otsust võidakse käsitada vaikiva heakskiiduna Venemaa rahapesutegevusele?

3. Kas lisaks objektiivsetele kriteeriumidele võeti selle otsuse tegemisel arvesse poliitilisi kaalutlusi? Kui nii, siis millised need olid?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusalane teave