Parlamenti kérdések
PDF 53kWORD 20k
2019. február 26.
E-001034-19
Írásbeli választ igénylő kérdés E-001034-19
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Tárgy:  Az arra vonatkozó döntés, hogy nem veszik fel Oroszországot a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerükben stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékébe
 Írásbeli válasz 

A Bizottság 2019. február 13-án elfogadta azon harmadik országok jegyzékét(1), amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerükben stratégiai hiányosságokkal rendelkeznek.

E lista létrehozása üdvözlendő válasz számos, az európai bankokat is érintő pénzmosási botrányra. A Danske Bankot például 2018 végén Oroszországból származó több mint 200 milliárd EUR összeget érintő pénzmosási tevékenység elkövetésével vádolták meg(2).

Hasonlóképpen, 2014-ben egy globális bankhálózatot magában foglaló, úgynevezett „pénzmosodát” lepleztek le, amelynek keretében 20 milliárd USD-t vittek ki Oroszországból Moldávián keresztül(3).

Oroszország nem szerepel a Bizottság által felsorolt 23 ország között.

1. Tekintettel arra, hogy az orosz kormány magas rangú tagjai több pénzmosási rendszerben, többek között a fent említettekben is részt vettek, miért nem szerepel Oroszország a 2019. február 13-án elfogadott listán?

2. Az Oroszországi Föderáció szerepel a prioritásként kezelendő 54 joghatóság listáján, amelyek jelenleg felülvizsgálat tárgyát képezik. A Bizottság végül milyen kritériumok alapján döntött úgy, hogy Oroszországot nem veszi fel a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listájára, valamint a Bizottság nem tart-e attól, hogy döntése Oroszország pénzmosási tevékenységeinek hallgatólagos jóváhagyásaként tekinthető?

3. Továbbá, az objektív kritériumokon túl politikai megfontolások is játszottak-e szerepet ebben a döntésben, és ha igen, mi volt ezek?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_hu.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Utolsó frissítés: 2019. március 11.Jogi nyilatkozat