Parlamentiniai klausimai
PDF 53kWORD 20k
2019 m. vasario 26 d.
E-001034-19
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-001034-19
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Tema:  Sprendimas neįtraukti Rusijos į didelės rizikos trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi struktūrinių trūkumų, sąrašą.
 Atsakymas raštu 

2019 m. vasario 13 d. Komisija patvirtino trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi struktūrinių trūkumų, sąrašą(1).

Šio sąrašo sukūrimas yra teigiamas atsakas reaguojant į įvairius su pinigų plovimu susijusius skandalus, kuriuose dalyvavo Europos bankai. Pavyzdžiui, 2018 m. pabaigoje „Danske Bank“ pateikti kaltinimai dėl 200 mlrd. eurų, gautų iš Rusijos, plovimo(2).

2014 m. buvo išaiškinta panaši pinigų plovimo sistema, pagal kurią iš Rusijos per Moldovą naudojantis pasauliniu bankų tinklu išplauta 20 mlrd. JAV dolerių(3).

Rusija neįtraukta į Komisijos išvardytų 23 šalių sąrašą.

1. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos vyriausybės aukšto rango pareigūnai dalyvavo įvairiose pinigų plovimo sistemose, įskaitant pirmiau minėtas, kodėl Rusija nebuvo įtraukta į 2019 m. vasario 13 d. priimtą sąrašą?

2. Rusijos Federacija buvo įtraukta į stebimų 54 vadinamųjų prioritetinių jurisdikcijų sąrašą. Kokiais kriterijais remdamasi Komisija visgi nusprendė neįtraukti Rusijos į didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašą ir ar Komisijai nekelia rūpesčio tai, kad šis sprendimas galėtų būti laikomas tyliu pritarimu Rusijai vykdyti pinigų plovimo veiklą?

3. Ar priimant šį sprendimą buvo atsižvelgta ne tik į objektyvius kriterijus, bet ir į politinius aspektus ir, jeigu buvo, į kokius?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Klausimo originalo kalba: EN 
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 2 d.Teisinis pranešimas