Parlementaire vragen
PDF 51kWORD 20k
26 februari 2019
E-001034-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001034-19
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Betreft:  Het besluit om Rusland niet op te nemen in de lijst van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen in hun regelgevingskader  ter bestrijding van witwassen en  terrorismefinanciering
 Schriftelijk antwoord 

Op 13 februari 2019 heeft de Commissie een lijst vastgesteld van derde landen „met strategische tekortkomingen in hun regelgevingskader  ter bestrijding van witwassen en  terrorismefinanciering”(1).

De opstelling van die lijst is een welkome reactie op een aantal witwasschandalen waarbij Europese banken waren betrokken. Danske Bank werd er eind 2018 bijvoorbeeld van beschuldigd meer dan 200 miljard EUR uit Rusland te hebben witgewassen(2).

Ook werd in 2014 de zogenaamde Global Laundromat-constructie blootgelegd, waarmee door middel van een wereldwijd netwerk van banken 20 miljard USD via Moldavië uit Rusland is weggesluisd(3).

Rusland staat niet op de lijst van de Commissie met 23 landen.

1. Waarom is Rusland, gezien de betrokkenheid van hooggeplaatste leden van de Russische regering bij verschillende witwasconstructies, waaronder de constructies die hierboven worden genoemd, niet opgenomen in de op 13 februari 2019 vastgestelde lijst?

2. De Russische Federatie was opgenomen in een lijst van 54 „rechtsgebieden met prioriteit” die moesten worden beoordeeld. Op basis van welke criteria heeft de Commissie uiteindelijk beslist Rusland niet op te nemen in de lijst van derde landen met een hoog risico? Is de Commissie niet bezorgd dat haar beslissing kan worden opgevat als een stilzwijgende goedkeuring van de witwaspraktijken van Rusland?

3. Waren er behalve objectieve criteria ook politieke overwegingen die een rol hebben gespeeld bij die beslissing, en indien ja, welke?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_nl.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 11 maart 2019Juridische mededeling