Întrebări parlamentare
PDF 54kWORD 20k
26 februarie 2019
E-001034-19
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-001034-19
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Subiect:  Decizia de a nu include Rusia pe lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în cadrul regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
 Răspuns scris 

La 13 februarie 2019, Comisia a adoptat o listă a țărilor terțe cu „deficiențe strategice în cadrele lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”(1).

Crearea acestei liste este un răspuns binevenit la o serie de scandaluri legate de spălarea de bani care implică băncile europene. De exemplu, Danske Bank a fost acuzată de spălarea a peste 200 de miliarde EUR în fonduri provenite din Rusia la sfârșitul anului 2018(2).

În mod similar, în 2014 a fost descoperit un așa-numit mecanism de spălare de bani („laundromat”) care a implicat o rețea globală de bănci și în temeiul căruia au fost mutate 20 de miliarde USD din Rusia prin Moldova(3).

Rusia nu se află printre cele 23 de țări enumerate de Comisie.

1. Având în vedere implicarea unor membri de rang înalt ai guvernului rus în mai multe sisteme de spălare a banilor, inclusiv în cele menționate mai sus, de ce nu a fost Rusia inclusă pe lista adoptată la 13 februarie 2019?

2. Federația Rusă a fost inclusă pe o listă de 54 de „jurisdicții prioritare” care sunt în curs de examinare. Pe baza căror criterii a decis Comisia în cele din urmă să nu includă Rusia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc? Nu este Comisia preocupată de faptul că decizia sa ar putea fi considerată ca o aprobare tacită a activităților de spălare de bani ale Rusiei?

3. Pe lângă orice criteriu obiectiv, au avut considerentele politice vreun rol în această decizie și, în caz afirmativ, care au fost acestea?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_ro.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Limba originală a întrebării: EN 
Ultima actualizare: 18 martie 2019Notă juridică