Parlamentarna vprašanja
PDF 53kWORD 19k
26. februar 2019
E-001034-19
Vprašanje za pisni odgovor E-001034-19
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Zadeva:  Odločitev, da se Rusija ne uvrsti na seznam tretjih držav z velikim tveganjem strateških pomanjkljivosti v njihovih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
 Pisni odgovor 

Komisija je 13. februarja 2019 sestavila seznam tretjih držav, „ki imajo strateške pomanjkljivosti v svojih okvirih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma“(1).

Oblikovanje tega seznama je dobrodošel odziv na številne afere v zvezi s pranjem denarja, v katere so vpletene evropske banke. Banka Danske Bank je bila na primer ob koncu leta 2018 obtožena pranja sredstev iz Rusije v višini več kot 200 milijard EUR(2).

Prav tako je bila leta 2014 odkrita tako imenovana shema pralnice, v katero je bila vpletena svetovna mreža bank in v kateri je bilo iz Rusije prek Moldavije prenesenih 20 milijard USD(3).

Rusije ni med 23 državami na seznamu Komisije.

1. Glede na vpletenost oseb na visokih položajih v ruski vladi v več shem pranja denarja, tudi v prej navedeni, zakaj Rusija ni bila uvrščena na seznam, sprejet 13. februarja 2019?

2. Ruska federacija je bila vključena na seznam 54 „prednostnih jurisdikcij“, ki so v postopku pregleda. Na podlagi katerih meril se je Komisija na koncu odločila, da Rusije ne uvrsti na seznam tretjih držav z visokim tveganjem? Ali Komisije ne skrbi, da bi s to odločitvijo utegnila dati vtis tihega odobravanja ruskih dejavnosti pranja denarja?

3. Ali so se pri tej odločitvi poleg morebitnih objektivnih meril upoštevali tudi politični pomisleki, in če, kateri?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_sl.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 2. april 2019Pravno obvestilo