Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 19k
27 februari 2019
E-001066-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001066-19
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Jeppe Kofod (S&D) , Fredrick Federley (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE)

 Betreft:  Voorkoming en bestraffing van valse verklaringen in verband met de naleving van de criteria op het gebied van dierenwelzijn om in aanmerking te komen voor financiering voor promotieactiviteiten
 Schriftelijk antwoord 

Uit op de website van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding(1) gepubliceerde gegevens blijkt dat er voor de financiering van promotieactiviteiten tussen 2010 en 2018 miljoenen euro's zijn toegekend aan consortia van varkensvleesproducenten die actief zijn in landen die Richtlijn 2008/120/EG niet handhaven. Bij deze richtlijn wordt het routinematig couperen van de staart van varkens verboden. In 2018 werd in audits van het directoraat Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel en in een verslag van de Rekenkamer over dierenwelzijn(2) bevestigd dat sommige landen de richtlijn niet handhaven.

In mei 2018 bracht de Interfractiewerkgroep „Dierenbescherming” die onverenigbaarheid onder de aandacht van commissaris Hogan. De interfractiewerkgroep scheef een brief waarin werd verzocht om dringende corrigerende maatregelen. In zijn antwoord van juli 2018 (2932921/2018) stelde de commissaris dat wanneer aanvragers hun online aanvraag indienen, ze een vakje moeten aanvinken om te verklaren dat ze onder geen enkel uitsluitingscriterium vallen.

1. Kan de Commissie verduidelijken welke mechanismen er zijn om valse verklaringen in verband met de naleving van de subsidiabiliteitscriteria te bestraffen?

2. Welke maatregelen zal de Commissie nemen om te voorkomen dat nog meer openbare middelen worden toegewezen aan consortia van varkensvleesproducenten die Richtlijn 2008/120/EG duidelijk schenden wat betreft het verbod op het routinematig couperen van de staart van varkens?

(1)https://ec.europa.eu/chafea/agri/
(2)https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_NL.pdf

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 11 maart 2019Juridische mededeling