Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 19k
27 februari 2019
E-001071-19
Frågor för skriftligt besvarande E-001071-19
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Marita Ulvskog (S&D) , Lucy Anderson (S&D)

 Angående:  Luftfartssäkerhet och bristande efterlevnad av EU-regler
 Skriftligt svar 

Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 (senare ändrad genom förordning nr 1321/2014) om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, utgjorde en oerhörd framgång för luftfartssäkerheten och harmoniseringen av regler och åtgärder för att skydda EU-medborgarna. Förordningen föreskriver att underhållsarbete som utförs på luftfartyg ska kontrolleras av en certifierad flygtekniker. Denna regel tolkas mycket olika av luftfartsmyndigheter i EU. Vissa godkänner ett rent administrativt underhållsintyg, där den certifierade flygteknikern inte ens besöker luftfartyget. Andra myndigheter insisterar dock på att kontrollen ska omfatta lämpliga fysiska kontroller. Tillämpningen av administrativa underhållsintyg utgör en säkerhetsrisk för allmänheten. År 2015 tog en standardiseringsgrupp från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) upp ett revisionsresultat om den tyska civila luftfartsmyndigheten, Luftfahrt-Bundesamt (LBA), som avsåg just detta problem. Fyra år senare finns det dock belägg för att metoden fortfarande är tillåten, trots att Easa har uppgett att man har åtgärdad problemet och att revisionsresultatet är i färd med att aktiveras.

Kan kommissionen förklara varför denna situation tolereras och varför Easa inte klarar av att se till att EU:s regler efterlevs?

Kan kommissionen försäkra att den kommer att vidta de åtgärder som krävs för att skydda allmänhetens säkerhet genom att se till att Easa verkställer sina egna bestämmelser?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande