Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 29kWORD 21k
20. mája 2019
E-001168/2019(ASW)
Odpoveď pána Vellu v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-001168/2019

Zabezpečenie súladu sanácie bývalej skládky odpadov vo Vrakuni s legislatívou EÚ je zodpovednosťou slovenských orgánov. Komisia vie o tom, že sa pripravuje sanačný projekt, no nie je jej úlohou hodnotiť podrobné technické aspekty tohto projektu. Posúdenie plánov manažmentu povodia(1) nepoukázalo vo vzťahu k príslušným útvarom podzemnej vody na žiadne nedostatky v uplatňovaní rámcovej smernice o vode(2) a smernice o podzemných vodách(3).

Podľa rámcovej smernice o vode je na členských štátoch, aby vyhodnotili stav útvarov podzemnej vody. Komisia nedospela k záveru, že predmetné útvary podzemnej vody sú v dobrom stave. Je to záver príslušných slovenských orgánov, ktorý je uvedený v pláne manažmentu povodia Dunaja na Slovensku. Tieto plány boli predmetom verejnej konzultácie, kde mohli občania klásť otázky a žiadať objasnenie informácií, ktoré sú v plánoch uvedené, vrátane klasifikácie vodných útvarov v dobrom stave.

Komisia berie na vedomie prekročenia limitných hodnôt, no podľa príslušných orgánov sú zavedené potrebné metodiky na zvrátenie tohto trendu. Jednotlivé prekročenia nemusia nevyhnutne ovplyvniť celkový dobrý stav útvaru podzemnej vody, pokiaľ sú jednotlivé body znečistenia iba lokálne a možno ich primeranými opatreniami izolovať.

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:54:FIN&qid=1551205988853&from=EN
(2)Smernica 2000/60/ES: Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(3)Smernica 2006/118/ES: Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006.

Posledná úprava: 28. mája 2019Právne oznámenie